• Ik ben Femy Hesp

    Ik help gescheiden ouders, families en collega’s bij het vlot trekken van verstoorde samenwerkingsrelaties.

MEDIATION: MEER DAN ALLEEN ECHTSCHEIDING

Mijn mediationpraktijk heet KAI. KAI is de eerste klank van het woord GESPREK in het Japans en ook de laatste klank van het woord BEMIDDELING in het Japans.

Ervaring

Ik heb meer dan dertig jaar ervaring in het helpen van ouders met kinderen van 0 tot 23 jaar die met hun problemen een beroep moesten doen op de jeugdzorg.

Aanbod

Ik help gescheiden ouders, families en collega’s bij het vlot trekken van verstoorde samenwerkingsrelaties.

Mediator
scheidingsbegeleider

Ik ben mediator geworden en ben opgeleid tot ‘narratieve mediator’. Daarnaast ben ik zelf moeder van twee uitvliegende kinderen. Ik weet daardoor ook van binnenuit wat opvoeden inhoudt en hoe moeilijk dat soms is.

Femy Hesp is een getoetste en gekwalificeerde mediator:

WIE HELP IK?

Ik help mensen die met elkaar verbonden zijn en die met elkaar in problemen en conflicten terecht zijn gekomen, waardoor hun samenwerking en verbondenheid stagneert.

Gezinnen met gescheiden ouders

Ik help gescheiden ouders met kinderen of pubers bij wie de onderlinge communicatie en zorg niet goed (meer) gaat. Vaak komen kinderen in de knel omdat ouders na hun scheiding de opvoeding geen vorm meer kunnen geven.

Families

Ik help gescheiden ouders, families en collega’s bij het vlot trekken van verstoorde samenwerkingsrelaties.

Collega’s

Ik help collega’s die met elkaar samen moeten blijven werken maar die gedoe of zelfs een hekel aan elkaar hebben gekregen.

Narratieve mediation

Ik werk op basis van de inzichten en methode van de ‘narratieve mediation’.

De kern daarvan is dat we uitgaan dat ieder mens op zijn eigen manier beelden en verhalen creëert over zichzelf, de anderen, hun relatie en de omstandigheden erom heen. Ieder mens maakt dus zijn eigen subjectieve constructies van de werkelijkheid.

Die beelden en verhalen kunnen met elkaar botsen waardoor mensen in hun omgang de conflicterende gevolgen van ondervinden. Wat voor de één een onbeduidende gebeurtenis kan zijn geweest, kan door de ander als heftig zijn ervaren en die verhalen over het gebeurde botsen met elkaar. Er kan dan tussen mensen een strijd ontstaan welk verhaal van de werkelijkheid het meeste klopt. En dat is niet vruchtbaar blijkt in de praktijk.

Verhalen

Mijn aanpak is dat ik de mensen die in conflict met elkaar zijn, help hun onderliggende verhalen op een duidelijke manier boven tafel te krijgen en te zoeken naar een vruchtbare manier om daarover met elkaar in gesprek te geraken.

SCHIP- methode

Daarbij werk ik met de SCHIP-methode. SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.

Elke scheiding behelst rouw want je bent dierbare zaken en je hoop, op een andere oplossing dan een scheiding of vervreemding van elkaar, kwijt geraakt. Die rouw gaat in rondes en is niet een eenmalig traject. De SCHIP-aanpak laat de ex-partners samen en meer constructief dit rouwtraject doorlopen om het oude zeer te identificeren en op te ruimen. Er wordt aandacht besteed aan datgene dat de ex-partners hebben verloren, aan elkaars kwetsuren en aan het geschonden vertrouwen. Dit alles met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘samenwerkende partners in ouderschap’.

Het is een van de meest hardnekkigste misvattingen dat gescheiden ouders elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd moeten zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama, of worden familieleden gevrijwaard partij te gaan kiezen in conflicten.

Kosten

kennismakingsgesprek

kostenloos  

  • Persoonlijk of videobellen
  • Maximaal 15 minuten

Vervolggesprek(ken)

€80 (per uur)

  • Persoonlijk of videobellen
  • 90 minuten

SCHIP- behandeling

€80 (per uur)

  • Er worden 2 behandelaren ingezet
  • Persoonlijk of videobellen
  • 90 minuten

Maak een afspraak

KAI mediation
Gildenveld 26D
3892 DH Zeewolde

KvK 78191599
MfN geregistreerd

U kunt mij ook bereiken op: 06 22752947, of per E-mail naar: info@kai-mediation.nl

×

Heb je een vraag?

Neem nu contact op via Whatsapp.

× Direct Whatsapp contact